PRESENTACIÓ

Benvinguts i benvingudes a aquest blog.

Aquest és un blog jurídic que vol ajudar a divulgar i a difondre les qüestions legals més rellevants per a la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes, en l’ àmbit del dret local.

El dret està present en tots els moments de les nostres vides i en aquest cas us vull parlar de totes les manifestacions que té en el si de les nostres ciutats.

Anirem parlant de diferents temes, tant des de l’àmbit públic com des de l’àmbit privat. El dret que regula el nostre habitatge, la nostra comunitat de propietaris, el nostre barri, l’associació de veïns i veïnes, l’Ajuntament, el territori, la circulació, les platges, els boscos i les muntanyes, els serveis públics, les escoles,  les activitats esportives, els centres de culte, les activitats d’oci, les activitat empresarials, el medi ambient, la salut pública…

Encara que sigui un blog divulgatiu, com ho són els meus altres blogs “Informació i educació per al consum” , “Les empreses i el dret del consum” i “la jurisdicció emocional”, veureu com en ocasions, sacrificant la simplificació i la claredat del redactat, he optat per mantenir les referències legals i el llenguatge jurídic escaient i ho he fet pel següent motiu.

Durant molts anys he estat assessorant jurídicament a ciutadans i ciutadanes en les seves relacions quotidianes, també en la seva vessant empresarial.  Algunes d’aquestes qüestions podien  fer referències a les relacions familiar, a temes laborals, a temes contractuals, al consum de productes i serveis, a les seves relacions amb les administracions públiques o a les prestacions socials i masses cops he vist com el dret, que s’ha configurat en els nostres temps  com una garantia per a la ciutadania, ha esdevingut un corpus normatiu tant complex que  en ocasions es fa difícil utilitzar-lo en la defensa dels nostres interessos.

Evidentment que existeix un sistema judicial capaç de jutjar i fer complir el que s’ha jutjat per poder defensar els nostres interessos. Evidentment que existeixen persones professionals del dret que ens poden ajudar en aquest camí, de forma qualificada i responsable i per això l’advocacia és una professió regulada que s’encarrega de garantir que, de necessitar-ho, puguem disposar de juristes preparats i preparades. Però és clar, això té un cost, en ocasions superior al del problema que ens pot preocupar.

Per combatre això, per garantir que ningú no es queda sense poder defensar els seus drets per no disposar de prous recursos econòmics existeix la justícia gratuïta i per altra banda, s’han establert uns procediments judicials, en els que per la seva poca transcendència, els ciutadans i ciutadanes poden comparèixer davant de la justícia sense advocats/des i  es poden defensar de forma autònoma.

També en les nostres relacions amb les administracions públiques podem actuar molts cops per nosaltres mateixos, sense cap assessor o assessora i fins i tot podem presentar la majoria dels recursos contra aquelles decisions que ha pres l’administració i amb les que no hi estem d’acord.

Però quan ens trobem sols i soles davant d’adversaris que no es troben en la mateixa posició que nosaltres com a ciutadans i ciutadanes, com quan ens enfrontem a subjectes amb una posició de poder, com una empresa a la que hem comprat un producte i no volen complir amb les seves obligacions en cas de manca de conformitat, o bé és l’empresa on treballem i ens canvien unilateralment les condicions de treball presentant-nos com alternativa l’acomiadament, o bé ens enfrontem amb l’administració pública perquè creiem que ens ha sancionat injustament. En tots aquests casos, encara que no sigui preceptiu sol·licitar els serveis d’un advocat o advocada, ens trobem força perduts i perdudes.

És per això que en ocasions,  si tinguéssim a ma un model per presentar un escrit davant d’una empresa o de l’administració, i un lloc on consultar de forma pràctica que és el que en diu la llei sobre el tema que ens preocupa, potser si que podríem defensar-nos nosaltres mateixos.

Per això, els meus blogs intenten seleccionar temes i presentar-los de forma pràctica, però sempre mantenen  l’argumentació jurídica i les lleis que es poden utilitzar en cada supòsit, perquè els ciutadans i ciutadanes que vulguin ho puguin utilitzar si els hi és d’utilitat.

De totes formes no heu d’oblidar el que es fa constar a l’avís legal del blog, on adverteixo que aquesta informació no es pot considerar com una alternativa a l’assessorament jurídic, i per això, no em puc responsabilitzar de les accions que puguin dur a terme els usuaris i usuàries del blog, en base a la informació que conté i no em puc fer responsable dels possibles danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

Si no esteu segurs o segures de com defensar-vos, sol·liciteu sempre els serveis d’un advocat o una advocada.

La majoria d’enllaços a les lleis que faig servir en aquest blog són fets al portal jurídic de Catalunya, propietat de la Generalitat de Catalunya i al portal del butlletí Oficial de l’Estat. Normalment, en aquest portals he seleccionat els textos consolidats de les lleis, el que vol dir que tenen incorporades les últimes modificacions i fins i tot, si la normativa ha estat derogada i ja no és la vigent, ens avisa i ens  remet a la normativa que l’ha substituït. D’aquesta forma, si esteu llegint un dels meus articles i voleu verificar si el text està actualitzat, podeu prémer l’enllaç a la llei i verificar-ho vosaltres mateixos.

Així doncs, malgrat que la meva intenció és oferir una via per obtenir informació fiable i exacta sobre el dret, heu de ser vosaltres, sota la vostra responsabilitat, els qui decidiu com voleu enfocar el vostre cas.

Recordeu també, que com he dit al principi, aquest és un blog divulgatiu, no és un servei d’assessorament i no està pensat per donar respostes a consultes sobre temes particulars.

Espero que us sigui d’utilitat i molta sort en la defensa dels vostres drets com a ciutadans i ciutadanes.

Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Formador i divulgador jurídic.

Anuncis